0 oy
Dil Bilgisi kategorisinde (109k puan) tarafından
Zamirler konu anlatımı

1 cevap

0 oy
(109k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Zamirler

1) Sözcük halindeki zamirler

a) Kişi (şahıs) Zamirleri:Cümle içerisinde kişi isimlerinin yerine kullanılırlar.

Tekil Kişi Zamirleri                           Çoğul Kişi Zamirleri

Ben                                                     Biz

Sen                                                      Siz

O                                                         Onlar

Kişi (şahıs) zamirleri, cümle içerisinde herhangi bir öge olarak bulunabilir.

Örnek:

 • Ekmeği bakkaldan ben aldım. (Özne)
 • Dün gece yine seni aramış. (Nesne)
 • O, sınavdan yüksek not almış (Özne)
 • Matematik notlarını bizden aldı. (Dolaylı Tümleç)
 • Bu konuya sizin bakış açınızdan bakıyorum. (Zarf Tümleci)
 • Onlar da geziye gelecek. (Özne)

Uyarı!!

“Sen” ve “ben” kişi zamirleri adın yönelme ekleri olan “-a,-e” eklerini aldığında ünlü değişimi meydana gelir.
Ben-e= bana , sen-e= sana

“Kendi” kelimesi de kişi zamiri olarak kullanılır. Bu sözcük hangi kişi zamiri yerine kullanılacaksa ona göre çekimlenebilir.

Örnek:

 • Kendin çalışmalısın.

sen

!!! Ayrıca “kendi”zamiri pekiştirme görevi de görür.

Örnek:

O, kendisi getirecekmiş.

Uyarı!!

“O” kelimesi kullanıldığı yere göre işaret zamiri, işaret sıfatı ve kişi zamiri görevlerinden birini üstlenir.

Örnek:

 • Bu kalemi bana o aldı. (burada “o” sözcüğü kişi adının yerine kullanıldığı için kişi zamiridir)
 • O, bu kitaba göre daha güzel açıklamış. (bu cümlede “o” sözcüğü nesnenin (kitabın) yerine yazıldığı için işaret zamiridir.)
 • O elbiseyi Ayşe giydi. (burada “o” sözcüğü elbiseyi işaret ettiği için işaret sıfatıdır.)

b) İşaret (Gösterme) Zamirleri

Varlıkların isimleri yerine onları işaret etmek için kullanılan kelimelerdir. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, orası, şurası, burası, öteki, beriki, diğeri …

İşaret zamirleri çekimlenebilirler, tamlamalarda tamlayan görevi alabilirler.

Örnek:

 • Şunun kutusu kırılmış, sağlam olana koy.(tamlayan)

İşaret zamirleri de cümlenin herhangi bir ögesi olabilir.Örnek:

 • O, şimdi bozuldu. (özne)
 • Bunu Ali’ye öğretmeni verdi. (nesne)
 • Büyük ihtimalle kardeşiyle buradadır. (yüklem)

Uyarı!!

İşaret sözcükleri cümle içerisinde sıfat veya zamir olarak görev alabilirler. Buna dikkat etmek gerekir. Örnek:

 • Bu evi çok beğeniyormuş. ( “bu” kelimesi evi işaret ettiği için işaret sıfatıdır.)
 • Bu, onun eseriymiş. (“bu” adın yerine kullanıldığı için zamirdir)
 

c) Belgisiz Zamir
Hangi adın yerine kullanıldığı tam olarak belli olmayan zamirlerdir. “Bazıları, herkes, kimileri, birçoğu vb…”

Örnek:

 • Bazıları sınava girmedi.
 • Biri kapıyı çaldı.

Belgisiz zamirler cümle içerisinde herhangi bir öge olarak kullanılabilir.

Örnek:

 • Birkaçı evine dönmek zorunda kaldı. (özne)
 • Sınıfta kimseyi görmedim. (nesne)

Uyarı!!

Belgisiz sıfat ile belgisiz zamir ayrımına dikkat edelim!

Örnek:

 • Çoğunu arkadaşıma verdim. ( zamir)
 • Çoğu kitabı arkadaşıma verdim. (sıfat)

d) Soru zamirleri

İsimlerin yerini tutan soru sözcükleridir. “Kim, ne, hangisi, ne kadarı vb…”

Örnek:

 • Marketten hangisini aldın?
 • Eve kim gelmiş?
 • Ne kadarını bana getirdin?

Uyarı!!

Soru zamiri, soru sıfatı, soru edatı birbirinden farklıdır. Bu nedenle buna dikkat etmeliyiz.

Örnek:

 • Şunu beğendin mi? (soru zamiri)
 • Şu evi beğendin mi? (soru sıfatı)
 • Kimi aradığını biliyor musun? (soru zamiri,soru edatı)

B) Ek halindeki zamirler

a) İlgi Eki –ki

-ki eki belirtili ad tamlamasında tamlananın yerini tutar. İlgi zamiri de denilmektedir.

Örnek:

 • Senin kolyen benimkinden daha güzel. (-ki eki burada kolyenin yerine kullanılmıştır)

Uyarı!!

-ki ilgi eki veya sıfat yapan - ki eki olabilir. Buna dikkat edilmelidir.

Örnek:

 • Oradaki ev bizim evimiz. (sıfat)
 • Seninki de çok güzelmiş. (ilgi eki)

b) İyelik Ekleri

İsimlere eklendiğinde hangi kişi zamirine ait olduğunu gösterir.

Örnek:

 • Bu sabah kitabın burada kalmış. (- n eki 2. tekil kişi (sen) iyelik ekidir)

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
12, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
...