0 oy
Kişiler kategorisinde (110k puan) tarafından
İbn-i Sina'nın eserleri

1 cevap

0 oy
(110k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

İbni Sina'nın eserleri

Batı’da Avicenna olarak tanınan İbni Sina 980 yılında Afsan’da doğdu. Küçük yaşlarda Kur’anı öğrenerek dönemin alimleriyle sürekli fikir alışverişince bulundu.Küçüklüğünden itibaren felsefe,tıp,mantık bilgilerini geliştirerek kısa sürede saygınlık kazandı. İlim hayatına ilk felsefe ile başlayıp daha sonra tıp alanında kendini geliştirmeye başladı.İlk olarak saray hekimliğinde görev aldı.Ardında Biruni ile tanışarak fizik ve astronomi ilimleri hakkında bilgiler edindi.Kısa süre sonra Hemadan şehrine geçerek hükümdarı tedavi edip vezirliğe getirildi.Saray hayatında birçok deneyler gerçekleştirip ilim toplantılarında yer aldı. Bir süre sonra kimi yazılarından dolayı hapse atıldı. Hapisten çıkınca kalan ömrünü seyahatler de geçirdi. Tıp alimliğinin yanı sıra İslam felsefesinin sitemini kuran ilim insanıdır. Ortaçağ da filozofların prensi unvanıyla tanınmıştır.En büyük uzmanlığı tıptır onu edebiyat, fizik, kimya, matematik,astronomi, felsefe ve mantık takip eder.
Gıdayı taşıyan sıvının kan olduğu,idrarda şekerin olmasının şeker hastalığı habercisi olduğu,kızıl hastalığı,mikrobun varlığı gibi birçok tıpta bilinmeyen konuyu aydınlatan kişidir. Karaciğer hastalığını ve hastalıkların genetiğe bağlı olduğunu keşfetti. 8 asır boyunca Avrupa da İbni Sina’nın eserleri zorunlu ders olarak üniversitelerde yer aldı.

İbni Sina’nın başlıca eserleri : El-Kânun fit-Tıb, Kibü’ş-Şifa, Kitabün Necat, El işaret Vet-Tenbihat, Hikmet-i Aruzi, Hikmei Meşrikiyye , Esbabu Hudus-il Huruf, Lasan-ül Arab, En-Nebat vel-Hayevan, Ed-Dustur-ut Tıbbi, El-Hutub, Hikmet-i Meşrikiyye’dir. İbni Sina eserlerinin bir kısmını yoğun devlet işlerinden fırsat buldukça diğer bir kısmını hapishane zamanlarında yazmıştır.

Kanın Fi’t-Tıb: 5 ciltten oluşan tıp ansiklopedisidir.Neredeyse tıbbın her alanına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.Bu ansiklopedideki bilgilerin büyük bir kısmı günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir.Batı ülkelerinde Tıbbın İncil’i olarak ismini duyurmuştur.Asırlar boyu ne Doğu da ne Batı da bu kadar kapsamlı bir tıp eserine rastlanmamıştır.17. yüzyıla kadar Louvain ve Monpiller üniversitelerinin temel ders kitabıdır.Dünyada en çok okunan ve batı dillerine çevirisi yapılan tıp ansiklopedisidir.

Eş-şifa: Mantık,ilahiyat,siyaset,ekonomi ve musikiden bilgilere yer veren 18 ciltlik en büyük ve en sistemli eseridir.
El-Hidaye fi’l-Hikme: Metafizik ve tabii ilimler eseridir. Şerhi en çok yazılan eserlerden biridir.
El-İşârât ve’t-Tembîhât: Felsefe sisteminde bu eser ile düzenlemelerde bulunmuştur. Sistemi düzelten bir eserdir.
Kanun: Tedavi ve şifa kitabıdır. Bedeni ve ruhi hastalıkları ele alır.
Kitabu’l-İşaret ve’t-Tenbihat: İbni Sina’nın kişisel görüş ve fikirlerine yer verdiği eseridir.

Lisanü’l-Arab: Bir arap bilgininin İbni Sina’nın Arapçasını yetersiz görmesi üzerine onu üç yıl boyunca çalıştırarak Lisanü’l Arab’ı oluşturdu.

Bknz: https://konuanlatimi.net/kimdir/ibn-i-sina-kimdir/

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
12, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
30, Ağustos, 30 Kişiler kategorisinde Dila kent fanı tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
24, Temmuz, 24 Kişiler kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
26, Nisan, 26 Kişiler kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
18, Kasım, 2021 Kişiler kategorisinde misafir tarafından soruldu
...