0 oy
Dil Bilgisi kategorisinde (109k puan) tarafından
Rubai örnekleri

1 cevap

0 oy
(109k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Rubai örnekleri

Rubai, aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı nazım biçimimizdir. Türk edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir. Rubai’lerde konu olarak genellikle şarap, dünya nimetleri, aşk, hayatın anlamı, ölüm ve tasavvuf gibi konular tercih edilir. Nazım birimi dörtlük olan rubainin üçüncü dizesi serbestken; birinci,ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklıdır.Kısacası uyak düzeni aaxa’dır. Zaman zaman iki beyitli kıtalar şeklinde rubai örneklerine rastlanır. Rubai aruzun 24 kalıbı ile yazılır. Tüm dizeleri aynı ölçüde olabileceği gibi her dizesi farklı ölçüden de olabilir. Rubai’lerde çoğunlukla mahlas bulunmaz. Rubai nazım türünün en usta isimi Ömer Hayyam’dır.Onun dışında Türk edebiyatımızda Mevlana’nın kaleme aldığı felsefi rubai’ler türün tanıtılmasına büyük katkı sağlamıştır. Azmizade Haleti, Osmanlı’nın en usta rubai şairi olarak anılır. Cumhuriyet dönemi ustalarına Yahya Kemal Beyatlı ve Rubaiyyat-ı Arif eseriyle Arif Nihat Asya’yı gösterebiliriz.

Azmizade Haleti Rubai’si:

*Esrârını dil zaman zaman söyler imiş
Hengâme-i gamda dâstan söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş

Yukarıdaki Azmi Haleti Rubai örneğinin Türkçe karşılığı olarak "Gönül, sırlarını kimi zaman söyler; kedere düştüğünde efsane yazar; Gönül, ayrılık acısına sabrederim diye yalan söyler" diyebiliriz.

* Ol dem ki tecelliyat-ı aşk itdi zuhûr
Kıldı dil-i bî-kararı fevvâre-i nûr
Şol âteş-i aşka düşmüşümdür ben kim
Bir lem'asına tahammül itmez bin Tûr

Türkçe tercümesi olarak "Aşkın sonuçları ortaya çıktığı zaman; Kararsız kalbi o nurun fıskiyesi seçti; Öyle bir destansı aşk kasıp kavurdu ki; Bir umuduna binlerce tür yok olurdu."

*En doğrusu dosta düşmana iyilik etmek
İyilik yapan kötülük nedir bilmez
Kötülük ettin mi dostun düşmanın olur
İyilik ettin mi düşmanınsa dostun olur

* Allah’ım bir ekmek kapısı göster bana;
Kimseye el açmadan yaşamak yeter bana;
Şarap içir, öyle kaybedeyim ki kendimi
Ruhum duymasın gelen derdi bana

*Ruhun ak olmadıktan sonra
Mevki kazanmışsın,ne yazar!
Seccade,şalvar,tespih güzel,
Tanrı kanar mı yalana?

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
12, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
0 oy
1 cevap
13, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
13, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
12, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
...