0 oy
Dil Bilgisi kategorisinde (109k puan) tarafından
Roman nedir? Roman özellikleri nelerdir?

1 cevap

0 oy
(109k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Roman ve Özellikleri

Uzun bir yazı türü olan roman anlatıma dayanan edebiyat türlerinden biridir. Romanlarda konu olarak genellikle insanların iç dünyaları, toplumsal olaylar ve olası mümkün insan ilişkileri ve hayatları işlenir.Romanda konu okuyucuya aktarılırken yer, zaman ve karakter birlikteliğine önem verilir. Romanın en büyük özelliği merak içermesidir. İçerdiği merak ile okuyucunun dikkatini her zaman üst seviyede tutmayı amaçlamaktadır. Konu temel kabul edilir ve tüm olaylar o konu çevresinde
şeklillendirilir.

Romanlarda tamamen yazarın hayal gücü ortaya konulur. Romanlarda gerçek yaşanmış olaylar anlatılabileceği gibi hiç yaşanmamış olaylarda düş gücüyle ele alınabilir. Romanlarda anlatıcı bir karakter veya üçüncü kişi olabilir. Anlatıcı karakter olduğunda roman sadece onun bakış açışından yola çıkarak incelenir. Yazar karakterin duygu ve düşüncelerini okuyucuya olaylar üzerinden aktarır. Anlatıcı üçüncü bir kişi olduğunda roman dışardan bir kişinin görüşüne bağlı olarak işlenir.
Sadece yaşanan olaylar uzak bir göz tarafından aktarılır. İlahi bakış açısı ile kurgulanan romanlarda anlatıcı her şeyi görüp bilir. Diğer anlatıcı türlerinden farklı olarak burada anlatıcı tüm karakterlerin duygu ve düşüncelerini bilir. Bazı romanlar karakterin yazdığı anı defterlerinden veya mektuplardan yola çıkarak anlatılır. Kimi romanlarda ana olayın yanı sıra felsefe, siyaset gibi sosyal konulara da yer verilir.

Romanlar 4 unsur etrafında şekillenir.
Bunlar:Zaman, Yer, Olay kurgusu, Karakter şeması'dır. Belirli net bir zamanda meydana gelen olaylar çoğunlukla di'li geçmiş zaman fiileriyle anlatılırlar. Zaman 1997 gibi belirli bir yıl olabilirken sıcak bir yaz ayı da olabilmektedir. Bazı romanlar değişik bir zaman kurgusuyla işlenebilmektedir.
Örneğin, günümüzdeki olayları anlatırken yazar ara ara geçmişe dönüşler yaparak zaman kurgusunu genişletebilmektedir.

Romanda olaylar belirli yerlerde meydana gelir. Bu yerler günümüz gerçeğine uygun olabilceği gibi tamamen hayal ürünü de yaratılabilirler. Romanın kendisini diğer türlerden ayıran bir özelliği olayın geçtiği yerin çok ayrıntılı bir şekilde anlatılmasıdır. Olayın geçtiği yer okuyucuya tasvirlerle benimsetilip zihinde bir görüntü oluşturması hedeflenir. Romanlar genellikle birçok olay karmaşası üzerine şekillenir. Onun hikayeden farkı geniş olay yelpazesine yer vermesi ve en ince ayrıntıya kadar olayların ele alınmasıdır. Olaylar gerçek olabileceği gibi mitolojiden, hatıralardan, geçmişten veya hayali gelecek bir dünyadan esinlenerek kurgulanabilir. Olaylar neden-sonuç ilişkisi içersinde okuyucuya aktarılarak okuyucuyunun dikkati çekilmeye çalışılır. Romanda asıl karakterlerin yanı sıra tiplerde bulunur. Bu tipler sadece genel bir özelliğe sahip kişilerdir.
Örneğin inatçı tip, kıskanç tip...Romanda bellirli bir ana düşünce ardında birçok yan düşünce yer alır.

Her romanın kendine göre bir dil anlatım tekniği bulunur. Olayın geçtiği zaman da dil üzerinde etkilidir. Geçmiş yıllar anlatılıyorsa o döneme uygun bir dil tercih edilmelidir. Romanlar ayrı ayrı gruplaştırılırken ait oldukları edebiyat akımlarına göre sıralanabilirler. Örneğin:Romantik roman, Natürlist roman, Didaktik roman, Tarihi roman, Psikolojik roman...
Dünya'da ilk roman örnekleri Rabelais tarafından 15. yüzyılda verilmiştir. Bugünkü roman türüne uygun ilk eser Boccacio'nun Dekameronu'dur. İlk başarılı roman eseri ise Cervantes'in Donkişot adlı eseridir. Türkler tarafından kaleme alınan ilk eser Yusuf Kamil Paşa'nın yazdığı Telemak adlı çevirisidir. Taaşşuk-ı Talat-ı Fitnat, şemseddin sami tarafından yazılan ilk yerli romandır. İlk modern türk romanı ise Halit Ziya'nın Mai ve Siyah adlı yapıtıdır.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
12, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
13, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
...