0 oy
Felsefe kategorisinde (11.5k puan) tarafından

Felsefe genel bir varlığı anlamlandırma faaliyeti olarak bilimden önce gelir. İlk çağda insanların içinde yaşadıkları evren ile ilgili sorgulamaları bilimlerin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Bu nedenle ilk çağda filozof olarak adlandırılan insanlar aynı zamanda bilim insanlarıdır. Aşağıda bilim ve felsefe ilişkisi hakkında kısaca bilgi verilmiştir.

1 cevap

0 oy
(11.5k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Felsefe genel bir varlığı anlamlandırma faaliyeti olarak bilimden önce gelir. İlk çağda insanların içinde yaşadıkları evren ile ilgili sorgulamaları bilimlerin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Bu nedenle ilk çağda filozof olarak adlandırılan insanlar aynı zamanda bilim insanlarıdır.

Örneğin, ilk çağ filozoflarından Thales, Pythagoras, Aristoteles, Platon gibi filozofların astronomi, matematik, geometri alanlarında ortaya koydukları çok önemli bilgiler bugün bile hâlâ kullanılmaktadır.

Zamanla bilimlerin felsefeden ayrılarak, ayrı birer bilgi alanı hâline gelmiş olmaları, bu iki alanın ilişkisini koparmamış, birbirinden beslenen alanlar olarak yakın ilişkileri devam etmiştir. Amaç bakımından bilim ve felsefe arasında paralellik bulunur. Her ikisi de hazır ve basmakalıp bilgi ile yetinmeyip eleştirici bir tavırla evrendeki düzenin sebep ve kanunlarına inmek, insanı ve hayatı anlamak isterler.

Aralarındaki fark, yöntem yönündendir. Bilimler, olaylar ve olgular dünyasındaki bir problemi bunlara uygun bir araştırma tekniği ile neden-sonuç ilişkisini ortaya koyarken; felsefe ele alınan bu olayların özünü ve kullanılan kavramların anlamını vermeye çalışır. Bilimlerin buluş ve ilerleyişleri felsefe için yönlendirici olurken; felsefenin bilimlerin vardığı sonuçları birleştirerek değerlendirmesi bilimler için ufuk genişletici olmakta, düşünme hazinesine yeni açılımlar eklemektedir.

Örneğin felsefecilerin “Değişmez doğa yasaları var mıdır?” sorusunu fizik bilimi kesinliği yüksek bir cevap vermiş olmakla (yer çekimi yasası, suyun kaldırma kuvveti gibi) birlikte bu cevap felsefecilere yeni bir soru alanı açmaktadır. “Doğa yasası nedir?", “Nedensellik ve mekanizm nedir?" gibi sorularla felsefeciler bilimlerdeki kavram ve ilkeleri aydınlatarak, onların gerçekliği yansıtmadaki başarılarını eleştiriye tabi tutarak, bilimlere doğru yöntemlere ulaşma, teori kurma ve geliştirme olanakları sağlar. Bilimsel bilginin değerini, diğer bilgi türleri arasındaki yerini ve önemini ortaya koymak yine felsefenin işidir.

Kısaca B. Russell’ın (Rasıl,1872-1970)Bildiklerimiz bilim, bilmediklerimiz felsefedir” sözünde ifade ettiği gibi bilim, insanların dikkatini dış olaylara çekerken, felsefe dikkatleri yeniden olaylardan insana çekmekte, böylece bilmekte olan zihnin bilmedeki imkân ve sınırlarını tartışmaya açmaktadır.

Felsefe ile Bilim arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bilim

  • İnsan aklının ürünüdür
  • Evreni açıklamak için çalışmalar yapar.
  • Bilim var olanı inceler.
  • Bilim deney ve gözlem metodunu kullanır.
  • Bilim durağan değildir, sürekli gelişme gösterir.

Felsefe

  • İnsan aklının ürünüdür.
  • Evreni açıklamak için çalışmalar yapar.
  • Felsefe olması gereken ile uğraşır
  • Felsefe kurgusal ve tutarlı açıklamalar yaparken
  • Felsefede yığılma vardır ilerleme yoktur

Felsefe ile bilim ilişkisine aşağıdaki video anlatımdan da göz atabilir, değerli bilgiler edinebilirsiniz.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
25, Kasım, 2020 Felsefe kategorisinde Konu Admini (11.5k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
0 oy
1 cevap
14, Kasım, 2020 Coğrafya Bilimi kategorisinde Konu Admini (11.5k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
13, Kasım, 2020 Mantık kategorisinde Konu Admini (11.5k puan) tarafından soruldu
+1 oy
1 cevap
...