0 oy
Kişiler kategorisinde (109k puan) tarafından
Ömer Hayyam Kimdir?

1 cevap

0 oy
(109k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Ömer Hayyam Kimdir?

Ömer Hayyam olarak bilinen Gıyaseddin Eb’ul Feth Ömer İbni İbrahim El-Hayyam 18 Mayıs 1058 tarihinde Nişabur’da dünyaya gelmiştir. Ömer Hayyam’ın babası çadırcılık yapmıştır. Hayyam çadırcılık anlamına geldiğinden dolayı takma ad olarak kullanılmıştır. Çadırcılık anlamına gelen Hayyam, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde semt adı olarak kullanılmaktadır.

Ömer Hayyam kimdir?

Şairlik yapan Ömer Hayyam, yazdığı rubailer ile ün salmıştır. Ömer Hayyam rubailerinde Allah, devlet, dünya, nimet, aşk, şarap konularını özgürce işlemiştir. Felsefe konularıyla da ilgilenen Ömer Hayyam geçmişten gelen düşüncelere, kurallara bağlı kalmayarak ve sınır tanımayarak her şeyi kendi aklına göre baştan tanımlamıştır. İslam kültüründe var olan anlayıştan uzak kalmış ve kendi düşüncelerine göre İslamı yaşayarak dörtlükler halinde topluma sunmuştur. Ciddi ve yeri geldiğinde alaycı eleştirilerde bulunmuştur. Ömer Hayyam özellikle şarap ile ilgili yazdığı rubaileri ile bilinmektedir. Ömer Hayyam rubailerinde açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Orta çağın en büyük İranlı şairidir.

Geçmişte yaşayan pek çok önemli ünlülerin doğum tarihleri bilinmemesine rağmen Ömer Hayyam’ın doğum tarihi kesin olarak bilinmektedir. Bunun nedeni ise, Ömer Hayyam’ın takvim konusunda uzman olmasıdır. Ömer Hayyam takvime olan ilgisi ve bilgisi sayesinde kendi doğum tarihini araştırarak ve hesaplayarak bulmuştur. Bunun yanı sıra bilim tarihinde önemli yere sahip olan Hayyam, kendi hesaplamalarına bağlı kalarak Celali Takvimi’ni hazırlamıştır. Kendi emeği ile hazırlamış olduğu Celali Takvim, bugün kullandığımız takvime göre daha doğrudur. Bugün kullandığımız takvim 3330 yılda bir gün hata verebiliyorken Hayyam’ın hazırlamış olduğu Celali Takvim yaklaşık 5000 yılda bir gün hata vermektedir.

Ömer Hayyam matematik ile yakından ilgilenirdi. Okullarda öğretilen Pascal Üçgeni Ömer Hayyam tarafından bulunmuştur.

Ömer Hayyam’ın ölüm tarihinin doğru olduğu söylenemese de bazı kaynaklara göre 4 Aralık 1131 yılında Nişabur’da ölmüştür.

Ömer Hayyam kendi yaşadığı dönemden bu yana bilinen önemli bilgindir. İlahiyat, matematik, tarih, edebiyat ve daha bir çok konu da başarı elde etmiş ve dikkat çekmiştir. Bunun üzerine bir çok alanda eserleri mevcuttur.

Ömer Hayyam’ın Eserleri

 • Ziyc-i Melikşahi. (Astronomi ve takvim)
 • Kitabün fi’l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind. (Geometri)
 • Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele. (Cebir ve denklemler)
 • Müşkilat’ül Hisab. (Aritmetik)
 • İlm-i Külliyat (Genel prensipler)
 • Nevruzname (Takvim)
 • Risaletün fil İhtiyal li Marifet. (Altın ve gümüşten yapılmış bir cisimde altın ve gümüş miktarının bilinmesine dair. Almanya’da bir nüshası mevcuttur.)
 • Risaletün fi Vücud (Felsefe)
 • Muhtasarun fi’t Tabiiyat (Fizik)
 • Risaletün fi’l Kevn vet Teklif (Felsefe)
 • Levazim’ül Emkine (İklim)
 • Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab (Üç meseleye cevap ve alemde zıtlığın zorunlu olduğu konular)
 • Mizan’ül Hikem (Pırlantalı eşyaların taşlarını çıkarmadan kıymetini bulmanın yöntemi)
 • Abdurrahman’el Neseviye Cevab (Hak Teâlâ’nın alemleri yaratmasının ve insanları ibadetle yükümlü kılmasının hikmeti)
 • Nizamülmülk (Arkadaşı olan vezirin biyografisi)
 • Eş’arı bil Arabiyye (Arabça rûbaileri)
 • Fil Mutayat (İlim prensipleri)

Kaynak: https://bilirmiydin.com/omer-hayyam-kimdir-eserleri-nelerdir/

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
24, Temmuz, 24 Kişiler kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
8, Ekim, 2021 Kişiler kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
0 cevap
30, Eylül, 2021 Kişiler kategorisinde Esra Rabia Ünal tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
23, Eylül, 2021 Kişiler kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Eylül, 2021 Kişiler kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
...