0 oy
Tarih Bilimi kategorisinde tarafından
Fatma Seher Erden Hanım (Kara Fatma)'nın yardım dilekçesi

1 cevap

0 oy
(109k puan) tarafından
 
En İyi Cevap
“Baş Vekalet Yüksek Makamına

Sayın Vekilimiz.

Vatan ve istiklalimizi düşman esaretinden kurtarmak müdafaası uğrunda uhdeme tevdi edilen vatani vazifemi fahri olarak mücadelemizin son gününe kadar düşmanla pençeleşerek ifa ettim ve milli orduda sepkat eden hizmetlerimden dolayı istiklal madalyasıyla taktim edilmiş Kara Fatmayım. 20 seneden beri 6 yetim torunumla sefaletle mücadele etmekteyim. Bu sefil yavrularımın bir günlük iaşelerini temin edecek ihtidare hayiz değilim. Buna rağmen bugünkü geçim şartlarda sefaletime bir kat daha zemin kazmakta olduğunu da ayrıca arz ederim.

O günkü istiklal mücadelemizde hizmetleri sepkat eden benim gibi mücahidin senelerden beri bu gibi sefalet mağduriyetine ne adaletimiz ve ne de yüksek vicdanlarınızın hüsnü rıza göstermeyeceğine istinat ederek sefaletime nihayet verilmesi hususunda dileklerimi salahiyettar vekaletinize ve yüksek şahsiyetinize bildirmekten başka iltica edecek istinatkâhım yoktur.

Hiç olmazsa ben ve benim gibi hizmetleri sepkat eden mücahitler hakkında hidematı vataniye kanunundan şimdiye kadar müstefit olan emsallerim gibi benimde onlar meyanında müstefit olmam için ne lazımsa ve ne gibi yardımlara layıksam bu istihkakı tayin edecek salahiyettar, ancak yüksek şahsiyetinizdir. Buna rağmen hakkımda icab eden muamelenin ifası için alakadarlara emir ve bildirmenizi ebedi saygılarımla dileyerek yüksek işarınıza muhtacım.” Mücahit Kara Fatma Savaşgan.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
16, Temmuz, 16 Tarih Bilimi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
0 oy
1 cevap
16, Temmuz, 16 Tarih Bilimi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
16, Temmuz, 16 Tarih Bilimi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
...