0 oy
Felsefe kategorisinde (110k puan) tarafından
Feodalite nedir?

1 cevap

0 oy
(110k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Feodalite nedir? cevabına karşılık gelen tanım şöyledir; Orta çağ zamanında Avrupa’da hakim olan bir sistemdir. Bu sistem toprak sistemine dayalı bir yönetim şekli olarak çıkmıştır. Aynı zamanda siyasi, ekonomik, din ve sosyal dini sistemler bütünüdür. Bu sistemde korunan yani vasal ve süzeren yani koruyan arasındaki ilişkinin adıdır. Burada toprak sahibi olan yani süzeren toprağın tek sahibi olmaktadır. Ayrıca toprak bu dönemde tek üretim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Toprak dışında bir üretim aracı olmayan ve toprakları geniş olan süzerenler daha güçlü algısıyla olmuşmuş bir yapıdır. Temelinde eşitsizliğe dayalı bir toplumsal düzen hakim olan yönetimi biçimidir. Öze bakıldığında Feodalite nedir? sorusuna verilecek en kestirme cevap olarak Orta Çağ’da Avrupa’da hâkim olan yönetim biçimidir diyebiliriz.

Feodalite Yönetimi Nedir?

Feodalite yönetimi, Orta çağ söz konusu olduğunda adını sık sık duyduğumuz kavramlardan biridir. Öyle ki aynı zamanda derebeylik anlamına geldiğini de unutmamak gerekir. Bu bir yönetimi biçimi olmakla birlikte özünde üretimi barındırmaktadır. Asıl amaç üretimi artırabilecek en iyi olanakları yaratmaktır.

Eğer bu sistem içerisinde koca bir imparatorluk ile bu topraklar işlenmiş olsa idi topraklarda bu denli üretim gerçekleştirilemezdi. Çünkü parçalar bütünleştikçe daha geniş alanları kontrol etmek zorlaşır. Bu yüzden daha küçük ancak daha çok üretim yapılabilecek bir sistem geliştirildi. Böylece krallıklar gücünü kaybederken üretimi elinde tutan Feodal yönetim liderleri güçlenmeye başlamıştır. Hal böyle olunca da üretim daha çok yapılması amacıyla geçilen bu dönem makinelerin ortaya çıkmasıyla birlikte önemini kaybedecekti.

Tabi ki tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere o zamanlar zenginliğin ölçüsü en geniş topraklara sahip olmak idi. Çünkü ne kadar çok toprak o kadar çok üretim, ne kadar çok üretim o kadar güçlü yönetim anlayışı hakimdi. Derebeylerin ailesinden kalan toprakları miras yoluyla alabilir ve o topraklara hükmedebilirdi. Tabi ki bununla birlikte o toprağı asıl ekip biçen halkta bu toprakla birlikte alınırdı. Ancak kölecilik sisteminden biraz farklı olarak burada üretilen ürünlerin bir kısmı o toprağı ekip biçen köylüye verilirdi. Böylece köylü beslenip daha çok çalışabilmek için yeterli kaynaklara sahip olurdı.

Feodalite Yönetimin Özellikleri

Orta Çağ Avrupa’sının yaygın yönetim biçimi olan derebeylik bir diğer adıyla feodal yönetim, eşitsizlik üzerine kurulmuş bir sistemdi. Halkın hiçbir hakkı ve hukuki dayanağı yoktu. Çalışabildiği sürece sadece bir şeyler alabiliyor ve yiyebiliyordu. Hastalanması veya yaşlanması durumunda ailesinden bakan olmadığından açlıktan ölüme terk edilirdi.

Toprakları küçük olan halklar da derebeylik sistemi içerisinde bulunmaktadırlar. Bunlar genel olarak köylüler ve köle köylüler olmak üzere ikiye ayrılırdı.

  • Serbest köylüler: Derebeyine koruma vergisi öder ve tüm angarya işlerde var olurlardı.
  • Köle Köylüler: Hiçbir temel hakları yoktur. Toprak ile kaderleri belirlenir ve doğdukları o topraklarla alınır o topraklarla verilirdi. Varlıkları herhangi bir şey ifade etmez onlar sadece üretim araçları olarak görülürlerdi.

Derebeylerinin bu denli güçlenip ortaya çıkış nedenleri Kavimler Göçü ile birlikte zayıflayan krallıklardan doğan otorite boşluğunu feodal yönetime sahip derebeyleri doldurmuştur. Kavimler göçünün bu büyük etkisi Avrupa’yı ekonomik, kültürel ve sosyolojik bakımdan çok etkilemiştir. Etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Roma imparatorluğu yıkıldı.
  • Avrupa’da karışık bir ortam ve siyasi çıkmazlıklarla bölünmeler meydana geldi.
  • Büyük krallıkların ülkeleri parçalanmış ve daha küçük yeni devletler meydana gelmiştir.
  • Yasa, düzen yerini toprağa dayalı askeri ve ekonomik güçlere bıraktı.
  • Toprakları küçük olanlar, askeri olan ve toprağı büyük olanın egemenliğine ve korumasına sığınmak zorunda kaldı.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
6, Kasım, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
0 oy
9 cevap
14, Eylül, 2021 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
6, Eylül, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
6, Eylül, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
5, Eylül, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
...