0 oy
Felsefe kategorisinde (110k puan) tarafından
postmodern ne demek?

1 cevap

0 oy
(110k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Günümüz dünyasında sık kullanılan postmodern ne demek? ifadesi aslında, postmodern anlatıların ya da kuramların, belirsiz ve muğlak olmasından ötürü böyle bir soru yöneltmektedir. Bu bakımdan postmodernizmin açıklamasını öğrenmek, son derece belirsiz olan bir alanda bilgileri daha rahat öğrenmeye yardımcı olacaktır.

Postmodern Nedir?

Modernizmin çözülüşü ile birlikte büyük anlatıların ve beraberinde metafizik anlatıların düşmesine yol açmıştır. Bireylerin kendi bireyselliklerine çok fazla sahip çıkmaları, kolektif ruhu yitirmeleri ve beraberinde başkalarını her zaman bir araç gibi görmeleri sonucunda değişen dünyaya postmodern dünya ifadesi kullanılmıştır. Postmodern ne demek? sorusuna tek bir alanda yanıt vermek mümkün değildir. Çünkü postmodernist yaklaşımlar, siyasetten sanata kadar oldukça geniş bir alanda kendisini göstermektedir.

Postmodern ifadesi kelime anlamı olarak “modernlik sonrası” anlamı taşımaktadır. Buna göre modernizmde bulunan her şeyin karşıtı postmodern sistemde bulunmaktadır. Modern anlayışta, büyük anlatı olarak adlandırılacak ve kitleleri peşinden sürükleyebilecek ideolojiler, görüşler, eylemler bulunur. Postmodern zamanda ise tüm bunların geride kalır. İnsanların hiçbir şeyi önemsemeyen ve genelde de kendi bireysellikleri içinde yaşamalarını açıklama durumu mümkündür.

Akılsal ve iyimser dünyaya yaklaşan modernizm aksine postmodernizm son derece karamsar, daha doğrusu kayıtsız kalarak, olan bitenlere karşı tepkisini yansıtmayan bir tutuma sahiptir. İnsanların uğraşları ile insan doğasını ve sistemin işleyişini değiştiremeyeceklerini düşünen postmodernler, bu bakımdan hiçbir görüşün ya da anlatının da peşinden gidilemeyeceğinden bahsederler.

Bilinç ve düşünme arasında nasıl bir ilişki vardır? Yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Postmodernizmin Ana Hatları

Postmodern özellikleri olarak, her şeyden önce büyük anlatıların yani uzun bir dönem insanlara yön vermiş ve bir idealin peşinden gitmelerini sağlamış ideoloji, din ya da başkalarını da “kurtarmayı” içeren anlatıların çökmesi gösterilmektedir.

Postmodern olan bir kişi, ki kendisini böyle adlandırmasına gerek yoktur, kişi kayıtsızlığı, faydasızlığı ve hiçbir koşulda hiçbir şeye ahlaki olarak yaklaşmaması gereğince postmodern kategorisine sokulabilmektedir. Dünyada her şeyin sonunun geldiğini ve ancak kendi isteklerinin gerçekleşmesinin dünyada bir karşılığının olabileceğinden bahseder.

Bu durum çoğu zaman anlamsız bir dünya yaratmak için idealdir. Anlamsız bir dünyada insanlar yabancılaşır ve birbirlerini sadece farklı açılardan, fayda sağlayacakları birer araç olarak görmeye başlarlar. Ayrıca postmodernizmde estetik kaygı ya da benzeri durumlar da oluşmaz. Katı bir hazcılık ile kayıtsızlık karışımı bir sanat anlayışı mevcut olur. Felsefede postmodernizm ise ahlaki eylemlerin iyi ya da kötü olarak yargılanmamasını ve insanın var olabilmesi için hiçbir şey yapamayacağı üzerine odaklanır.

Tüm bu özellikleri ile birlikte postmodern anlatılarda ya da yaşam tarzında temel birkaç sorun bulunmaktadır. Bu sorunların başında ise her şeyini kaybetmiş bireyler için, kendilerine bu kadar sıkı tutundukları oranda ne elde edecekleri sorusunun yanıtı, Postmodern ne demek?sorusunun yanıtı da içermektedir.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
27, Ağustos, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
18, Kasım, 2021 İnkılap Tarihi kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ağustos, 2021 Tarih Bilimi kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ağustos, 2021 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
2 cevap
8, Nisan, 2021 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
...