0 oy
Felsefe kategorisinde (109k puan) tarafından

Antropoloji nedir? Kısaca açıklayacak olursak; insan ve insanı oluşturan kavramlardan, insanlığın incelenmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Antropoloji holistik yapısı iki anlamdadır;

1 cevap

0 oy
(109k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Antropoloji nedir? Kısaca açıklayacak olursak; insan ve insanı oluşturan kavramlardan, insanlığın incelenmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Antropoloji holistik yapısı iki anlamdadır; var olan tüm zamanlar içerisinde yaşamış ve şu anda yaşayan insanlara ilişkin bir kavramdır. Bu insanlığı tüm açılardan ele alır ve değerlendirir. Görünürlükte tüm insanlığın tüm kurumları ile ilgilidir. Antropoloji kültürel öznellik ve bağlamın derin bir şekilde incelenmesini, kültürlerarası ilişkilere verdiği değer ile diğer sosyal disiplinlerden ayrılır. Antropoloji nedir? dediğimizde ”İnsanlığın tüm kültürel yapıları ile ilgilenen bilimdir.” açıklaması yapılabilir.

Antropoloji gerçek anlamda zengin bir bilimdir. Konularını hem nitel yöntemlerle hem de nicel yöntemlerle açıklayarak kullanır. Antropoloji alanında kültürler her daim önemli yer tutmuştur. Antropolojinin asıl konusu ve ilgi odağı bu kültürler olmuştur. Bunun yanında 20.yüzyılda kültürel çalışmaların ve kültürel ilgi odaklarının farklı Antropoloji alt dallarıyla farklı bakış açıları göstermektedir. Buna en iyi örnek ise; tıp antropolojisinde 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde çalışma alanlarına küçük topluluklardan kayıp modern batı toplumlarına odaklanması olmuştur.

Antropolojinin Çalışma Şekli ve Amacı

Antropoloji insanı ilgilendiren ve insan toplumunu konu alan kültür yapılarını incelemektir. Tabi ki bunu yaparken de birçok yöntem ve teknikten yararlanmaktadır. Ancak antropolojik çalışmalara bakıldığında yapılan bu araştırmalar için belirli çerçevelerden bakılarak araştırmalar yapılır. Burada aslında yapılan şey antropolojinin kendi sınırlarını belirlemeye çalışmasıdır. Antropolojinin üzerinde özenle durduğu ve şu an modern zaman olan günümüzde hala geçerliliğini koruyan bazı temel soruları bulunmaktadır. Bu sorular ise şöyledir;

  • İnsanlar ve toplumlar yapı bakımdan neden birbirine benzemektedir?
  • İnsanlar ve toplumlar yapı bakımından neden birbirine benzememektedir?
  • İnsanlar ve toplumlar sürekli olarak neden veya nasıl değişmektedirler?

Antropoloji Tanımlarına Tarihsel Bakış

Eric Wolf Antropoliji bilimini beşerî bilimlerin en güveniliri, bilimseli ve bilim dallarının en insanisi olarak anlatmıştır. Modern antropologlar geçmiş zamandaki ünlü filozofların kendi liderleri olduğunu iddia etmişlerdir. Buna dayanarak farklı kaynaklar ortaya atmıştır. Antropoloji, Avrupalıların düzenli bir amaç doğrultusunda insanların davranışlarını incelemeye çalıştıklarında Aydınlanma Çağı’nın bir uzantısı olduğunu anlayabilmişlerdir. Diğer beşerî bilimler olan tarih, filoloji, hukuk ve sosyoloji gibi bilimler modern görüşlere daha yakın bir duruma bürünürken antropoloji ise içinde bulunduğu diğer bilimlerin gelişmesini sağlamıştır. Aynı zamanda, aydınlanma dönemi ile birlikte Aydınlanma Çağı’na karşı romantik bir anlayış meydana çıktı. Bu anlayış Jhon Gottfried Herder ve daha sonra o düşünceye katılan Wilhelm Dilthey gibi filozoflar çalışmalara kültürel kavram oluşturarak yeni bakış açısının temellerini atmışlardır. Bu kavram Antropoloji açısında son derece değerlidir. Çünkü bu kavram antropoloji biliminin bir disiplin haline gelmesi için temelleri oluşturmuştur.

Kurumsal Anlamda Antropoloji

Kurumsal anlam olarak antropoloji 17. yüzyılda başlamış ve 20. yüzyılda ortaya çıkan Avrupa kolonizasyonu olduğunda doğal tarihin gelişim var olması ile birlikte kendisi de gelişmiştir. Bu durumla birlikte aslında ilkel insanların incelenmesi başlamış ve Antropolojiye karakterize olmuştur. Bu sayede de ilk kültürel aşama ve çalışmalar başlamış oldu. Bu dönemde ortaya çıkan bazı kültürel çalışmalar kökeni itibariyle yönetimlerin isteklerine dayanmaktadır. Örnek verecek olursak Edwars Evan Evans-Pritchard Azandi halkına yönelik çalışmalarında bulunması gibi.

18. yüzyılda ise aydınlanma düşüncesi ile insanı ilgilendiren toplulukların gözlenebilecek belli başlı kurallar ve koşullara göre davranış sergileyen doğal bir süreç betimlemiştir. Bu durum aslında bazı açılar ile Avrupa kolonilerinde var olan dil, fizyoloji, teknoloji, gelenek, inanç ve kültürün araştırılması, incelenmesi bu yerlerde yapılmış olan fauna ve floranın incelemeleriyle tamamıyla örtüşmektedir.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
6, Kasım, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
9 cevap
14, Eylül, 2021 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
6, Eylül, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
6, Eylül, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
6, Eylül, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
...