0 oy
Felsefe kategorisinde (110k puan) tarafından
Skolastik düşünce ne demek?

1 cevap

0 oy
(110k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Skolastik düşünce ne demek, skolastik düşüncenin sözcüksel anlamı hakkında size bazı bilgiler vereceğiz. İlk olarak Skolastik düşünceyi tanımlamadan önce bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Bu nedenle kısa bir bilgilendirmeden sonra skolastik düşüncenin tanımlamasını yapacağız.

Ortaçağ tarihinde kilise, Avrupa’daki insanlar üzerine çok fazla baskı uygulamıştır. Kilise bu dönemde özgür düşünceyi engellemiş ve insanların düşüncelerini özgürce ifade etmelerine izin vermemiştir. Kilise için geçerli olan ilkeler İncil’deki ilkelerdi. Bu ilkelerin dışında pozitif bilimlerin rehberlik ettiği bilgi ve düşünceler kilise tarafından reddedildi. Bir süre sonra kilise, İncil’de yazılanları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya başladı ve hatta İncil’de yer almayan ilkeleri İncil’de yazılmış gibi göstermeye başladı. Böylelikle kilise, kendi çıkarları doğrultusunda halkı kandırmaya, cennetten arazi satmaya ve bazılarını dinden aforoz etmeye başlamıştır. Ancak, bunların hepsi temeli olmayan fiillerdir. Yani İncil’e göre gökten arazi satmak, dinden çıkarmak gibi eylemlerin hiçbir şeklide doğruluk payı yokken, kilise onları varmış gibi göstermiştir. İşte tüm bu durumlar skolastik düşünceyi tanımlar niteliktedir. Yalnızca kilisenin söylediklerinin doğru olduğunu kabul eden düşünce sistemine skolastik düşünce denir.

Scholastic Kelimesinin Gerçek Anlamı

Fransızca scholasticus kelimesi “eğitimli, bir okula ait” kelimesinden gelmektedir. Bu kelime, Eski Yunanca’daki skolastik “bilgin, uzman” kelimesinden türetilmiştir.

Skolastik Düşünme Üzerine Birkaç Soru ve Cevap

SORU: Skolastik düşünce ne zaman sona erdi?

Skolastik düşünce belirli bir süreçte yavaş yavaş sona erdi. Rönesans ve reform hareketlerinin başlangıcı skolastik düşüncenin sonunu hazırladı. Rönesans’la birlikte pozitif bilimlere verilen önem arttı.  Dogmalardan doğa bilimlerine geçiş başladı. Böylelikle dışına çıkılamayan kalıp düşünceler, kilise tarafından sorgulanmasına imkan sağlanmayan fikirler artık sorgulanmaya başlandı. Felsefi ve bilimsel araştırmalar hızlandı ve bunların sonucunda insanların artık bilgiye de ulaşmasıyla kiliseye duyulan güven azaldı. Buna ek olarak reform hareketiyle birlikte kiliseye duyulan güven azaldı ve İncil yerel dillere çevirildi. Böylelikle artık cennetten arazi satmanın, ruhban kesiminin aforoz yetkisinin dâhil bu tarz eylemlerin hiçbirinin ilahi bir temele dayanmadığı ortaya çıktı. Halkın böyle bir konuda bilinç ve farkındalık kazanmasının sonucunda kilisenin hiçbir itibarı kalmadı ve bununla birlikte yüzyıldır süren skolastik düşünce de etkisini kaybetti.

SORU: Skolastik düşüncenin özellikleri nelerdir?

  • Skolastik düşünce Avrupa’da ortaya çıktı.
  • Skolastik düşünce baskıcıdır.
  • Skolastik düşünce, Hristiyanlığın dogmalarına bağlıdır.
  • Skolastik düşünce ruhban sınıfının çıkarlarına hizmet için uydurulmuş bilgiler ürünüdür.

Skolastik Düşüncenin Sonu

İtalya yaşayan hümanizma akımı temsilcileri, Antik Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek, gelişimin önündeki büyük sorunun skolastik felsefe olduğunu gördüler ve bu zihniyeti işlevsiz hale getirmek için ellerinden geleni yaptılar. Matbaanın gelişmesi ve insanların okuryazarlık oranlarının artması skolastik düşünceyi engellemenin en büyük etkisi olmuştur. Fransa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin gelişimi de skolastik yapının çatlayarak yok edilmesinde önemli rol oynadı. Nitekim bu doğrultuda skolastik düşünce yitirildi.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Ağustos, 2021 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
27, Ağustos, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
6, Eylül, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
18, Kasım, 2021 İnkılap Tarihi kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ağustos, 2021 Tarih Bilimi kategorisinde misafir tarafından soruldu
...