0 oy
Felsefe kategorisinde (110k puan) tarafından
Bilinç ve Düşünme Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

1 cevap

0 oy
(110k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Bilinç ve düşünme arasında ilişki pek çok bağlamda ele alınabilir. Öncelikle düşünme yetisi, insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir. Düşünme, bilinçli bir şekilde gerçekleştirilir. Yani düşünme yetisi bilinçle somut bir hale gelir ve insan yaşamı bu sayede anlam kazanır.

Bilinç, genel olarak canlılarda farkındalık, duygu, algı ve bilginin merkezi olarak kabul gören bir yetidir. Düşünme ise karşılaştırma yapma, ayırt etme, birleştirme ve kavrama yetisi olarak bilinçle gerçekleştirilen bir yetidir.

Bilinç, düşüncenin temelidir denilebilir. Bilince sahip her canlı düşünebilme yetisine sahip değildir. Bu yeti yalnızca insanlarda bulunur. Fakat düşünme yetisine sahip her canlı, yani insan, bilinçli birer varlıktır.

Düşünme Yetisine Sahip Olmak Ne Anlama Gelir?

Düşünebilme yetisine sahip olmanın anlamı öncelikle düşünemeyen, yalnızca bilinç sahibi olan canlılardan üstün olmak anlamına gelir. Çünkü düşünebilme yetisine sahip olmak seçim yapabilmek, karar verebilmek, çevreyi mantıklı bir şekilde anlayabilmek, neden sonuç ilişkisi kurabilmek anlamına gelir. Tüm bunları yapabilmek de canlıyı diğer canlılardan avantajlı konuma taşır. Aynı zamanda düşünebilen canlı bilinç sahibi olması sayesinde düşünme eylemini doğru bir şekilde gerçekleştirebilir.

Düşünebilme yetisine sahip olmak aslında merak etme duygusuyla karşılıklı ilişki içindedir. Yani insan düşünme yetisi sayesinde sürekli merak eder ve araştırır. Düşünme yetisi sayesinde belli bir evren anlayışına sahip olur ve kendini sürekli geliştirebilir.

Bilinç Kelimesinin Tanımları Nelerdir?

Bilincin kavramsal tanımları oldukça fazladır. Sıralamak gerekirse şöyledir:

 • Kişinin ötekilere olan farkındalığı ve deneyimleri sonucu kendinin farkında olması.
 • Kişinin duygularına, algılarına ve bilgilerine bağlı olarak kendini anlama, bilme ve tanıması.
 • Bilme becerisi ve bilinen içerik arasında ilişki kurarak üst düzeye taşıyabilme.
 • Acı çekme, arzulama, hayal kırıklığına uğrama gibi geçişli edimleri olanaklı kılmak.
 • Düşünen öznenin kendine dışarıdan bakarak kendi kendini düşünceleri ile kavraması.
 • İçe-bakış yoluyla zihnin kendi deneyimlerinin gerçekliğini kavrama becerisi.
 • Zihinsel yaşamın geçmiş bilgileri bellekte tutma becerisi.
 • Kişinin kendi yaşadıklarına ya da dışarıdaki olaylara yönelik sezgisi ve genel görüşü.
 • Duygu durumlarının kişiye nasıl göründüğüne yönelik görüngübilim.

Düşünme Eylemi Nasıl Sınıflandırılır?

Düşünme yetisinin sınıflandırılması şu şekilde yapılabilir:

 • Mantıklı düşünme – mantıksız düşünme
 • Somut düşünme – soyut düşünme
 • Tümdengelimsel düşünme – tümevarımsal düşünme
 • Bilinçli düşünme – bilinçsiz düşünme
 • Bilme – inanma
 • Gerçekçi düşünme – gerçek dışı düşünme – gerçeküstü düşünme
 • Mutlakçı düşünme – bulanık düşünme
 • Dikey düşünme – yanal düşünme

Düşünce sistematik veya rastlantısal olarak gerçekleşebilir. Düşünme esnasında beynin farklı bölümlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Yani düşünmenin fizyolojik bir boyutu da vardır. Psikolojik olarak düşünme ise daha çok algı, anlama, problem çözme, karar verme bağlamında ele alınmaktadır. Her türlü akıl yürütme düşünme eylemine dahildir. Bununla birlikte sezme veya hayal kurma da düşünme olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
4, Kasım, 2021 Fen Bilimleri kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
14, Ekim, 2021 Pratik Bilgiler kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
30, Nisan, 30 Muğla kategorisinde misafir tarafından soruldu
...