0 oy
Biyoloji kategorisinde tarafından
Koful hangi hücrelerde bulunur ve hangi görevleri ifa eder? Kofulun ne işe yaradığını kısaca açıklayabilir misiniz?

1 cevap

0 oy
(109k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Koful nedir? Kofulun işlevi nedir?

Koful görevi nedir? Koful ne işe yarar?

Hücre zarı, çekirdek, Golgi, endoplazmik retikulum zarlarından oluşan tek zarlı bir organeldir. Bu organel, yaptığı işlevlere göre farklı isimler alır.

Kofulların bitkilerde daha fazla işlevi vardır çünkü bitkiler hayvanlar kadar gelişmiş sistemlere sahip değildir. Eski bitki hücrelerinde daha büyük ve daha az sayıda ve genç bitki hücrelerinde daha küçük ve daha fazladır.

Çeşitli görevleri yerine getiren kofullar aşağıda belirtilmiştir.

Besin Kofulu

Fagositoz ve pinositoz sırasında hücreye alınacak besini çevreleyen hücre zarının bir sonucu olarak oluşur. Amip, öglena ve paramesyum gibi tek hücreli ökaryotik organizmalarda görülür. Beyaz kan hücrelerimizin endositoz yoluyla mikroorganizmaları yutması sonucunda da bir gıda kofulu oluşur.

Sindirim Kofulu

Besin kofulunun lizozom organeli ile kaynaşması sonucu oluşur. Bu kofulda endositozla alınan besinler sindirilir. Sindirim sonucu oluşan monomerler hücre sitoplazmasına geçer ve hücrenin kullanımına sunulur. Bu koful amipte, öglenalarda ve paramesyumda olduğu kadar beyaz kan hücrelerimizde de bulunur.

Boşaltım Koful

Hücrenin ihtiyaç duyduğu maddeler sindirim Kofulu ile sitoplazmaya alındıktan sonra atıklar boşlukta kalır. Atıkla dolu bu atığa boşaltım Kofulu denir. Salgı kofulu nedeniyle atıklar ekzositoz ile hücreden uzaklaştırılır. Amip, öglena ve paramesyum gibi tek hücreli organizmalar, bu kofulu kullanarak ekzositoz yoluyla sindirim atıklarını hücrelerinden uzaklaştırır.

Salgı Kofulu

Golgi aparatında üretilen salgılar ve aktive enzimler Golgi aparatı tarafından paketlenir ve hücreden atılır. Bu salgı paketlerine salgı kofulları denir.

İnsanlarda pankreas ve tükürük bezi gibi yapılar salgılarını bir salgı kofulu ile hücre dışına gönderir.

Depo Kofulu

Bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinden daha fazla işlev görür. Organik ve inorganik birçok maddenin depolandığı çuvallardır. Ayrıca bitkilerde oluşan atık ve pigmentleri de depolayabilir.

Eski bitki hücrelerinde atık birikmesi nedeniyle küçük kofullar birikir. Oluşan büyük koful, hücrenin kenarlarında hücrenin sitoplazmasının çekirdeğini ve organellerini sıkıştırır. Bu kofula merkezi koful denir.

Ayrıca antosiyaninler adı verilen maddeler bitkilerde bir depolama Kofulunda depolanır. Bu maddeler çiçeğe toprağın pH'ına bağlı olarak mavi-pembe gibi renkler verir. Örneğin protein, yağ, karbonhidrat gibi maddeleri gametlerde depolar. Hücrenin iç sıvı konsantrasyonu yüksek olduğu için osmoz yoluyla suyu hücre içine alarak genişler.

Kontraktil Koful (vurgan Koful)

Bu kofullar amip, öglena ve paramesyumda bulunur. Bu canlılar tatlı suda yani daha az yoğun bir ortamda yaşadıkları için ozmoz nedeniyle canlının sitoplazması su ile dolar. Eğer yaratık bu suyu çıkaramazsa patlayacaktır. Bu canlılardaki kontraktil kofullar, sitoplazmaya giren suyu enerji kullanarak hücreden dışarı atarlar. Böylece yaratığın patlamasını engeller.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
23, Nisan, 23 Biyoloji kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
12, Ekim, 2021 Biyoloji kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ekim, 2021 Biyoloji kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
1, Ekim, 2021 Biyoloji kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
6, Eylül, 2021 Biyoloji kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
...