0 oy
İnkılap Tarihi kategorisinde tarafından

Atatürk inkılaplarıyla gelen köklü değişmeler nelerdir?

1 cevap

0 oy
(109k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Türk toplumu, 1924’ten itibaren siyaset, devlet, ekonomi, kültür alanlarında ve insanların kamusal ilişkilerinde olduğu kadar gündelik ilişkilerinde de Atatürk inkılapları olarak adlandırılan bir kısım radikal sosyal değişme önerileriyle ve uygulamalarıyla karşılaştı. Bu dönemde inkılaplarla birlikte bireylerin tutumlarında ve davranışlarında, aile hayatında, kadın erkek ilişkilerinde, siyasette, çağdaş medeni yaşam modeline uyulmasını sağlayacak pek çok yapısal ve kültürel değişiklik önerileri Türk toplumuna sunulmuştur. Atatürk inkılapları, Türk toplumu bakımından bütünüyle toplumsal bir gelişme hedefine yöneliktir. Hedef, gelenekçi toplum düzeninden çağdaş toplum düzenine geçmektir. Atatürk inkılapları siyasi inkılaplar, sosyal inkılaplar, hukuk alanında inkılaplar, eğitim, kültür ve sanat alanındaki inkılaplar olarak değerlendirilir.


Siyasi inkılaplar olarak saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, cumhuriyetin kurulması ifade edilir. Sosyal inkılaplar olarak kadın haklarının tesisi, şapka ve kıyafet değişikliği; tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, Soyadı Kanunu’nun kabulü, unvanların ve lakapların kaldırılması; uluslararası saat, takvim ve rakamların kabulü gösterilir. Hukuk alanındaki inkılaplar ise batı ülkelerindeki yasaların ülkemize uyarlanmasıdır. Eğitim, kültür ve sanat alanında inkılaplar olarak öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat), yeni harflerin kabulü, millî tarih anlayışının oluşturulmasıyla beraber güzel sanatların geliştirilmesi çabaları gösterilmektedir. Aslında Atatürk inkılapları, Türk toplumunun çağdaş medeni toplumların yaşam biçimine uygun bir hayat tarzı yönteminde yapısal değişiklikler geçirmesi hedefini güden toplumsal önerilerdir ve hepsi birbiri içine girmiş ve birbirini tamamlayan, biri diğeri üzerine istinat eden bir durum arz etmektedir.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
16, Eylül, 2021 İnkılap Tarihi kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
15, Mayıs, 15 Sağlık kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
18, Kasım, 2021 İnkılap Tarihi kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
16, Eylül, 2021 İnkılap Tarihi kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
16, Eylül, 2021 İnkılap Tarihi kategorisinde misafir tarafından soruldu
...