0 oy
Sosyal Bilgiler kategorisinde (112k puan) tarafından
Dil kavramı ve dilimizin türleri / özellikleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki bilgilere ve bağlantılara göz atabilirsiniz.

1 cevap

0 oy
(112k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Dilimizi Tanıyalım

İnsan toplumsal bir varlıktır. Dil de insanla var olan bir iletişim aracıdır. Dil insanların doğayla, çevresiyle kurdukları ilişkilerden doğmuştur. Dolayısıyla toplumsal yaşayışa bağlı olarak insanlarla birlikte gelişmiş ve değişmiştir.

Öyleyse dil nedir?

Dil, bir işaretler sistemi, canlı bir varlık, toplumsal bir kurumdur. Yeryüzünde konuşulan dört bine yakın dil vardır. Türkçe, bu diller arasında tarihi en eski, en köklü dillerden biridir.

 • Ana Dili : İnsanın annesinden ve yakın çevresinde yaşayanlardan öğrendiği ilk konuşma diline denir.
 • Konuşma Dili : Bireyin duygu, düşünce, isteklerini karşısındakine sözlü olarak anlatmasına ”konuşma dili” denir. Evde, sokakta, günlük yaşayışımızda kullanılan asıl dil, konuşma dilidir.
 • Yazı Dili : Duygu, düşünce, ve isteklerin harf adı verilen belirli işaretlerle kağıt veya benzeri şeyler üzerinde gösterilmesine “yazı dili” denir.
 • Devlet Dili : Bir devletin resmi diline “devlet dili” veya “resmi dil” denir. Devletimizin resmi dili Türkçe'dir.
 • Kültür Dili : Bir dilin dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazıya geçirilmiş biçimine denir.
 • Dil Bilgisi : Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını saptayan bilim dalına denir. 

Şimdi de dil bilgisinin kurallarını görelim :

 1. Kök Bilgisi ( Etimoloji ) : Sözcüklerin kaynağını, köklerini araştırır.
 2. Ses Bilgisi ( Fonetik ) : Sesleri inceler.
 3. Biçim Bilgisi (Morfoloji ) : Sözcükleri inceler.
 4. Anlam Bilgisi ( Semantik ) : Sözcüklerin çağlar içindeki anlam değişmelerini inceler.
 5. Cümle Bilgisi (Sentaks ) : Söz dizimini inceler.

Başlıca Dil Grupları ve Türkçe'nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

1- Yapı Bakımından Dünya Dilleri

 1. Tek Heceli Diller : Sözcükler genellikle tek heceden oluşmuştur. Bu dillerde vurgu ve tonlama önemlidir. Çince, Japonca, Tibetçe tek heceli dillerdendir.
 2. Eklemli ( Bağlantılı ) Diller : Bu dillerde sözcük türetirken kökte değişme olmaz. Değişmeyen kökün sonuna yapım ve çekim ekleri getirilerek yeni anlamlar elde edilebilir. Bu nedenle bu dillere BİTİŞKEN DİLLER adı da verilir. Türkçe, Macarca, Moğolca, Fince Mançuca bu dillerdendir.
 3. Çekimli ( Bükümlü ) Diller : Bu dillerde çekim ve yeni bir sözcüğün türetimi sırasında kök ve gövde değişikliğe uğrar. İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça bu dillerdendir.

2- Kaynak ( Menşe / Akrabalık ) Açısından Dünya Dilleri

 1. Hint - Avrupa Dil Ailesi: Avrupa dilleri (İngilizce, Almanca Fransızca. ..) farsça, Hintçe...
 2. Sami Dilleri Ailesi: Arapça, Akatça, İbranice. ..
 3. Bantu Dilleri Ailesi: Güney Afrika yerlilerinin konuştukları diller, Bantuca...
 4. Çin - Tibet Dilleri Ailesi: Çince, Tibetçe Japonca...
 5. Ural - Altay Dil Ailesi: Ural kolunda Fin - Ugor, Samuyed Altay kolunda Türkçe, Moğolca, Mançuca....

Türkçe, Ural - Altay Dil Grubunda Olup Bitişken Bir Dildir

Dille İlgili Terimler 

 • Lehçe : Bir dilin en eski zamanlarda ayrılan kollarına denir. Lehçede hem ses, hem biçim, hem sözcük ayrılığı bulunabilir. Örnek : Çavuşça, Yakutça. ..
 • Şive : Dilin bilinen tarihi içinde ayrılan kollarına denir. Şivede bazı ses ve biçim ayrılıkları bulunabilir. Örnek : Kırgızca, Kazakça, Özbekçe, Türkmence, Azerice
 • Ağız : Bir dilin kendi içinde görülen küçük, yöresel, söyleyiş farklılıklarına denir. Ağızda yalnız ses yani söyleyiş ayrılıkları bulunabilir. Örnek : İstanbul ağzı, Konya ağzı, Elazığ ağzı...
Dilimizi daha kapsamlı tanımak için: https://www.dilimiz.gen.tr/dil/ bağlantısına bakabilirsiniz.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
14, Ekim, 2021 Sosyal Bilgiler kategorisinde Konu Admini (112k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ekim, 2021 Sosyal Bilgiler kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
21, Haziran, 2021 Sosyal Bilgiler kategorisinde Konu Admini (112k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
15, Ocak, 15 Sosyal Bilgiler kategorisinde Konu Admini (112k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
18, Ekim, 2021 Sosyal Bilgiler kategorisinde misafir tarafından soruldu
...