0 oy
Erzurum kategorisinde (112k puan) tarafından
Erzurum Kongresinin prensip ve kararları hakkında bilgiler aşağıda kısaca anlatılmıştır.

1 cevap

0 oy
(112k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Mustafa Kemal Paşa, Amasya’da millî bağımsızlık adına adımlar atarken Erzurum’da, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk ve Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Millîye Cemiyetlerinin teşviki ile bir kongre toplanması kararlaştırılmıştı. Bu kongrenin amacı Doğu Anadolu’da Ermeni faaliyetlerine engel olmaktı. Erzurum Kongresi II. Meşrutiyet’in ilan edildiği gün ve ay göz önünde bulundurularak ve Kanun-u Esasi’nin 120. maddesine göre 23 Temmuz 1919’da toplandı. Beş doğu ilinden delegelerin yer aldığı kongrede, Mustafa Kemal Paşa 38 oyla kongre başkanı seçildi. Kongrede bir nizamname ve bir beyanname yayımlandı, dokuz kişilik bir Temsil Heyeti seçildi.


Erzurum Kongresi’nde alınan prensip ve kararlar şunlardı;

  • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, birbirinden ayrılamaz.
  • Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükûmetinin dağılması hâlinde millet birlik içinde kendisini savunacak ve direnecektir.
  • Vatanı korumayı ve istiklali elde etmeyi İstanbul hükûmeti sağlayamadığı takdirde bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükûmet kurulacaktır.
  • Millî kuvvetleri etkin hâle getirmek ve millî iradeyi hâkim kılmak temel esastır.
  • Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
  • Milletimiz, çağdaş gayelerin büyüklüğüne inanır ve teknik, sınai ve iktisadi durumumuzu, ihtiyacımızı takdir eder. Hükümranlık haklarımızı zedelemeyen dış yardımlar kabul edilebilir.
  • Millî Meclisin derhâl toplanmasını ve hükûmet işlerinin Meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır.
  • Millî irade, padişahı ve halifeyi kurtaracaktır.

Erzurum Kongresi’nin toplandığı okul


Erzurum Kongresi, bölgesel bir kongre olmasına rağmen alınan kararlar bakımından millî bir nitelik kazandı. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda Erzurum Kongresi’ni düzenleyen bütün cemiyetler “Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi. Kongre kararlarının özünü genelgenin temel ilkesi olan millî hâkimiyet oluşturmuştu. Bu kararlar Sivas Kongresi’nde aynen tekrar edilecek ve yeni Türk devletinin kuruluş felsefesini oluşturacaktı. Ayrıca bu kongrede başka bir devletin güdümüne girmek demek olan manda ve himaye ilk kez reddedilmişti.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
11, Ağustos, 2021 Erzurum kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
30, Mayıs, 2021 Erzurum kategorisinde Konu Admini (112k puan) tarafından soruldu
0 oy
0 cevap
2, Ağustos, 2021 Erzurum kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
21, Aralık, 2022 Felsefe kategorisinde Konu Admini (112k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
29, Eylül, 2022 Yaşam kategorisinde misafir tarafından soruldu
...