0 oy
Felsefe kategorisinde (112k puan) tarafından
Felsefe Sözcüğünün Kaynağı ve Anlamı Nedir?

1 cevap

0 oy
(112k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Felsefe sözcüğü, eski Yunancadan Arapçaya ve bu dilden Türkçeye geçmiştir. Sözcüğün Yunanca aslı “philosophia”dır ve iki ayrı sözcükten oluşur: “Philia” “sevgi” anlamına gelir; “sophia” ise “bilgelik” ya da genel olarak “bilgi” demektir. Öyleyse “philosophia”, “bilgi ve bilgelik sevgisi, aşkı” anlamına geliyor. “Philosophos” (filozof) da bilgeliği seven, bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kişidir.

Eski Yunancada “sophia” sözcüğünün yalnızca kuru ve soyut bilgi anlamına değil; akıllıca davranmak, aşırılıklardan kaçınmak, kendine egemen olmak ve kötü durumlara göğüs germeyi bilmek anlamına geldiğini de özellikle belirtmeliyiz. Demek ki filozof, yaşamın anlamını bulmaya ve bu anlama uygun biçimde yaşamaya çalışan kimsedir. Felsefenin amacı da yalnızca kuramsal (teorik) bilgi elde etmek ve vermek değil, aynı zamanda felsefe ile doğru davranışlarda bulunmamızı sağlamak, bize ahlaklı yaşamanın yollarını öğretmektir.

Eski Yunan düşüncesi, bilgi ve bilgelik; bilmek ile işlemek (ahlak) arasında sıkı bir ilinti görüyordu. Sokrates, bundan ötürü “Kimse, bilerek kötülük işlemez.” diyordu. Demek ki felsefe sözcüğünü, başlangıçta taşıdığı anlam içinde ele alırsak felsefe ile yalnızca bilmenin değil; ahlaka uygun ve mutlu bir yaşam sürmenin de söz konusu olduğunu, felsefe denince sağlam bilgiler edinme çabası kadar doğru, ahlaklı ve mutlu yaşama çabasının da göz önünde tutulduğunu kavrarız.

Yukarıda belirttiğimiz gibi sözcükteki temel anlam “philosophia”nın bilgi ve bilgeliğe duyulan “sevgi” ya da “dostluk” olmasıdır. “Philosophos” yani filozof; şu ya da bu koşula, duruma ya da kişiye bağlı olarak değişiklik göstermeyen yani şuna ya da buna göre olmayan, mutlak doğruları ve kesin bilgileri bildiğini ileri süren bir kimse değildir. Bunun tam tersine bilgiyi ve bilgeliği arayan, seven, ele geçirmek isteyen kimsedir.

İç Bağlantı: konuanlatimi.net/felsefe-terimi/

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
7, Ağustos, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (112k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
6, Kasım, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (112k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
25, Kasım, 2020 Felsefe kategorisinde Konu Admini (112k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
0 oy
1 cevap
8, Nisan, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (112k puan) tarafından soruldu
...