0 oy
Fizik Bilimi kategorisinde (110k puan) tarafından
9. Sınıf Fen Lisesi Fizik Bilimi 4. Ünite Enerji Özeti

1 cevap

0 oy
(110k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Cisme etki eden kuvvvetler kendi doğrultusunda yer değiştirmesini sağlarsa iş yapmış olur. Eğer doğrultu aynı, yön zıt olursa yapılan iş negatif olur. Net kuvvetin yaptığı işe net iş denir. Pozitif net iş cismin mekanik enerjisini arttırırken negatif net iş azaltır.

Kuvvet-yol grafiği ile yatay eksen arasında kalan alan, yapılan işin büyüklüğünü ya da cismin kazanacağı enerji türünün büyüklüğünü verecektir. Referans noktasına göre yüksekliği artan cisimler yer çekimi potansiyel enerjisi, hızlanan cisimlerse öteleme kinetik enerjisi kazanırlar. Esnek yay, serbest hâldeki boyundan daha uzun veya kısa hâle getirilirse esneklik potansiyel enerjisi kazanmış olur.

Enerji korunumu kanununa göre evrende var olan bir enerji yok olmaz veya yoktan enerji üretilemez. Bir sistemin herhangi bir andaki enerjisinin miktarı biliniyorsa başka zamanlarda da toplam enerjisinin aynı miktarda olacağı anlaşılır. Bilinen enerji değerleri toplamdan çıkarılarak bilinmeyen enerji değerleri bulunabilir.

Bir hareketlinin öteleme kinetik enerjisi ile yer çekimi potansiyel enerjisi veya esneklik potansiyel enerjisi toplamına mekanik enerji denir. Sürtünmesiz sistemlerde mekanik enerji toplamı sabit kalır. Sürtünmeli sistemlerde ise mekanik enerji ısı enerjisine dönüşür bu yüzden cisim en sonunda durgun hâle gelir.

Birim zamanda harcanan enerjiye güç denir. Güç büyük değerde olursa birim zamanda yapılan iş (veya enerji değişimi) fazla olur ya da aynı iş daha kısa zamanda yapılır. 

Bknz: İş, Enerji ve Güç İlişkisi

Enerji türleri uygun sistemler aracılığı ile birbirine dönüştürülebilir. Dönüşüm sürecinde sistemin yapısı gereği bazen amaç dışı enerji türleri de üretiliyor olabilir. Dönüşümün yüzde olarak amaç doğrultusunda gerçekleşen kısmına verim denir.

Enerji, canlıların var olabilmelerini ve hayatlarını sürdürebilmelerini sağlayan önemli bileşenlerden biridir. İnsan hiç hareket etmese bile bünyeyi oluşturan sistemlerin çalışabilmesi için enerji harcar, aktivitesi arttıkça enerji ihtiyacı da artar. Besinler enerji ihtiyacını karşılarken vücut için gerekli olan protein, vitamin ve mineral gibi başka ihtiyaçları da karşılar. Bu sebeple besin grupları yaşa, cinsiyete ve aktivite durumlarına göre dengeli oranlarda tüketilmelidir.

Enerji kaynakları, yerine konulma süreleri dikkate alınarak yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar olarak sınıflandırılmıştır. Sürdürülebilir bir çevre için yenilenebilir kaynaklar çeşitlendirilmeli ve çoğaltılmalıdır.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
30, Kasım, 2021 Fizik Bilimi kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
23, Eylül, 2021 Fen Bilimleri kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
+1 oy
1 cevap
+1 oy
1 cevap
...