0 oy
İnkılap Tarihi kategorisinde tarafından
İnkılap nedir ve kelime anlamı olarak inkılap neyi ifade etmektedir. Tüm bu konularda kısaca bilgi verebilir misiniz?

1 cevap

0 oy
(112k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

İnkılap kelimenin tam anlamıyla değişim, bir durumdan diğerine dönüş anlamına gelir. döndürme; Arapça "kalp" kelimesinden gelen, bir milletin siyasi, sosyal ve askeri alanlarındaki kurumlarının devlet tarafından makul ve ölçülü yöntemlerle kökten değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İnkılap ve İnkılap kelimelerinin Fransızca karşılığı "İnkılap", İngilizce karşılığı "Devrim"dir. Kelime Latince kökenli olup revolver kelimesinden gelmektedir. İsyan sözcüğü ilk olarak 1789 Fransız Devrimi ile birlikte ani ve şiddetli bir değişimi ifade etmek için kullanılmıştır. Sözcük genellikle devrimi ifade etmek için kullanılsa da büyük harflerle yazıldığında Fransız Devrimi'ni de ifade eder. Fransız Devrimi, Fransız İnkılap'ı olarak da adlandırılır. Bu nedenle dilimizde kullanılan İnkılap kelimesi çoğu zaman Devrim kelimesi ile karıştırılmaktadır. Bazı yazarların eserlerinde Türk devrimi bir İnkılap olarak ifade edilir. Aslında İnkılap ve Devrim aynı anlama gelmez. Devrim, mevcut otoriteye karşı çıkmak ve şiddete başvurmak için bir İnkılap aşaması tasavvur eder. Fransızca ve İngilizce İnkılap kelimesinin tam çevirisi mevcut değildir.

Başka bir anlamda devrim, düzensizliği ve kafa karışıklığını ifade eder. İnkılap kelimesinin karşılığı, "kurulu toplumsal düzeni köklü, hızlı ve kapsamlı bir biçimde niteliksel olarak değiştirme ve yeniden şekillendirme eylemi" olarak açıklanmaktadır. Türk Hukuk Sözlüğü'ne göre "İnkılap, eski yozlaşmış düzenin, eskimiş düzenin yıkılmasından sonra yapılan bir yenilenme hareketidir." Bu anlamda İnkılap, hazırlık aşamasını veya eylem aşamasını içermez. İnkılap kolay bir olay değildir. Bir ülkenin sosyal yapısındaki köklü ve genel bir değişimi ifade eder. Önemli bir halk hareketi olarak görülür ve sıklıkla güç kullanımını gerektirir. İnkılap, yeni bir toplumsal düzen kurmak için iktidarı ele geçirme tekniğidir. "İnkılap" terimi ayrıca belirli alanlarda önemli sosyal değişimi ifade etmek için kullanılır.

İnkılap, devrimden veya evrim ve reformdan farklıdır. Evrim veya devrim genellikle kademeli gelişim ve değişim anlamına gelir. "Yavaş yavaş gelişmek ve şekil almak" anlamına gelir. Reformlar, toplumsal hayatın belirli alanlarında yapılan düzeltmelerdir. Reformlar o ülkenin hukuk düzenine göre yapılır, zorlayıcı değil kademelidir. İnkılap, darbeden farklı bir anlama sahiptir.

Hükümet darbeleri sadece gücü değiştirir. Toplumun sosyal ve ekonomik yapısı ile ilgili değildirler. İnkılap ise her şeyden önce siyasal ve toplumsal yapıyı kökten değiştirmeyi amaçlar.

En geniş anlamıyla "Devrim" kelimesinin yanı sıra "İnkılap" kelimesi de dilimizde dar anlamda kullanılmaktadır. Dar anlamda bir İnkılap, belirli yönlerden sosyal hayatta ve sosyal kurumlarda temel bir değişikliktir. Bu değişim, gelişme biçiminde ve genel olarak inkılabın temel amacına uygun olarak gelişir. Milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucu olarak dil ve tarih inkılapları, Batılılaşma ilkesinin sonucu olarak Şapka ve Harf inkılabının kabulü ve devletin sekülerleşmesi inkılabı dar anlamda ifade etmektedir. 1961 Anayasası'nda da yer alan "Atatürk ihtilalleri" tabiri, dar anlamda bahsedilen inkılapların toplamını ifade etmek için kullanılmıştır. Türk İnkılabı veya Atatürk İnkılabı denilince istiklal mücadelesini de içeren büyük Türk İnkılabı geniş ve kapsayıcı manasıyla ifade edilir.

Sonuç olarak İnkılap basit ve saf bir olay değildir. Aynı zamanda yeni bir yasal düzenlemenin başlangıç ​​noktasıdır ve onu yönetenlerin hukuk anlayışına aykırıdır. Toplum var olduğu andan itibaren İnkılap bir eylem olarak mevcuttur. İnkılap eylemi, İnkılap fikrinden önce gelir. İlkel toplumlarda bu tür hareketler ya toplumun ihtiyaçlarından duyulan memnuniyetsizlikten ya da siyasi grupların hırslarından kaynaklanan bilinçsiz hareketlerdir. Ancak 18. yüzyıldan itibaren toplumdaki gelişmeler, topluma yeni bir yön verme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Amerikan ve Fransız devrimleri, yeni bir fikrin, yeni bir dünya anlayışının zaferidir. İnsan zihninin toplumu iyileştireceğine inandığı reformlar aynı zamanda toplumu yöneten kuralları değiştirme gücünü de istiyordu. Hükümetlerin gelişmesini engelleyen sert toplumsal düzen ile tarihsel ve toplumsal gelişmeye karşı çıkan muhalefet, bir halk hareketi olarak inkılabı zorunlu kılmıştır. İnkılap, kaçınılmaz bir gelişmenin biraz sert ama hızlandırılmış bir biçimidir. İnkılap, toplum hastalığının tedavisidir. İnkılap, gücü yenilemek ve güçlendirmek gibi tarihsel bir işlevi de yerine getirir.

Bknz:

https://www.inkilaptarihi.gen.tr/inkilap-nedir-inkilap-gerceklesme-asamalari/

https://www.inkilaptarihi.gen.tr/inkilapcilik-ilkesi/

https://www.inkilaptarihi.gen.tr/ataturk-inkilabi-ve-ataturk-inkilaplari-ile-ilgili-kavramlar/

https://www.inkilaptarihi.gen.tr/turk-inkilabinin-ozellikleri-ve-ataturkun-inkilap-anlayisi/

https://www.inkilaptarihi.gen.tr/inkilap-nedir-inkilap-kelime-anlami-ve-aciklamasi/

https://www.inkilaptarihi.gen.tr/inkilapcilik-ilkesi-tanimi-ve-ozellikleri/

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
6, Eylül, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (112k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
27, Ağustos, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (112k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ağustos, 2021 Tarih Bilimi kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
21, Aralık, 2022 Felsefe kategorisinde Konu Admini (112k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ağustos, 2021 Spor kategorisinde misafir tarafından soruldu
...