0 oy
Felsefe kategorisinde (110k puan) tarafından

Felsefî düşüncenin özüne bakıldığında görülecektir ki, insan aklının, olaylar hakkında duymuş olduğu merakın, daha çok bilme, daha çok anlama ihtiyacının doğurmuş olduğu düşünce türüdür.

Felsefi düşüncenin özellikleri hakkında bilgiler aşağıda daha detaylı verilmiştir.

1 cevap

0 oy
(110k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Felsefî düşüncenin özüne bakıldığında görülecektir ki, insan aklının, olaylar hakkında duymuş olduğu merakın, daha çok bilme, daha çok anlama ihtiyacının doğurmuş olduğu düşünce türüdür. Hikmet ve felsefe, insanın ruhu ve zekâsını besleyen bir gıda sayılmakta ve insanı kuşatan maddî ve manevî bütün varlıklara karşı ilgi ve merakı tatmin eden bir ilim kabul edilmektedir. Diğer disiplinlerin tek yönlülüğüne mukabil felsefe, imkân dâhilinde bütün yönlerden âlemi incelemek ve izah etme çabası içerisindedir. Bundan dolayı, felsefe, bir tümel ilim, yani bütün ilimleri kendi bünyesinde toplayan genel bir bilgi halinde görünmektedir.

Kâinatı bir bütün olarak kabul eden felsefe karşısında filozofun karakteri ise, başkalarına açık ve basit olarak görülen hususları, problem olarak görmesidir. Felsefenin âlemi veya varlığı bütünüyle kavraması için, bilimlerin belirli ve sınırlı alanlarını, bir varlık bütünlüğü halinde birleştirmesi ve bir dünya görüşü halinde sunması gerekmektedir. Düşünce sistemi olduğu için felsefe, ilimlerin ulaştığı sonuçlar ve bulgular üzerinde yoğunlaşacak ve onlardan faydalanacaktır. Çünkü felsefe bir düşünce sistematiğidir. Varlık hakkında bu sistemleştirilmiş ve birleştirilmiş bilgilere de “felsefe sistemi” denilmektedir. Bir başka ifadeyle felsefe sistemi demek, âlemi, varlığı bütünüyle izah etmeye çalışan, birleştirilmiş ve bütünleştirilmiş, kendi içinde tutarlı bir varlık düşüncesidir. Bu itibarla Felsefe Tarihi, bir sistemler tarihidir demek yanlış olmayacaktır.

Felsefî Düşüncenin Özellikleri

Felsefî düşüncenin özeliklerine gelince, şu ilkeler söylenebilir:

  • Felsefî düşünce akla dayanır.
  • Felsefî düşünce sorgulayıcı ve eleştireldir.
  • Felsefî düşünce sistemlidir.
  • Felsefî düşünce, genel ve evrensel bir düşünce tarzıdır.
  • Felsefî düşünce, birleştirici ve bütünleştirici bir düşüncedir.
  • Felsefî düşünce, ferdî ve şahsîdir.
  • Felsefî düşünce, sonuçları varsayımlıdır.
  • Felsefî düşünce birikimsel ( kümülatif) bir bilgi sağlayan düşüncedir.

Felsefî Bakış Tarzının Nitelikleri

Felsefî Bakış Tarzının ilk özelliği, ”rasyonel olma” çevresinde şekillenmektedir. Rasyonel olmaktan anlaşılan ise; akıl gücünün imkânlarını kullanmak suretiyle düşüncenin temellendirilmesi çabasında gidebilecek yere kadar, hatta daha ötelere gitmek kastedilmektedir.

Felsefî bakış tarzı, mümkün olan sınırlar çerçevesinde “şümullü” ve kapsa(yıcı)mlı olmalıdır. Örneğin bir filozof Tanrı’nın varlığı ile ilgili tarihî, ilmî ve mantıkî bütün verileri dikkate almayı, bununla birlikte Tanrı’nın olmadığına dair düşünceleri de görmek durumundadır.

Tutarlı olmak”, felsefî bakış tarzının en önemli özelliğidir denilebilir. Zira filozofun zihninin herhangi bir açık tutarsızlık karşısında değil, ilk bakışta hemen tespit edilemeyen tutarsızlıklar karşısında da dikkatli olması zorunludur. Tutarsızlıkları görebilmek için, derin tahlil ve tenkitler gereklidir. Bilhassa dil ve mantık açısında yapılan tahlillerin önemini tartışmaya gerek yoktur.

Felsefî düşünce tarzının bir diğer özelliği, “objektif” olmaktır. Yani dinin ileri sürülen düşüncesinin yanında ve karşısında bir tutum içerisinde bulunmaya karar vermeden araştırma ve incelemeye koyulmak vazgeçilmez bir koşuldur. Objektif olmak; felsefî bir inceleme ve araştırmada kabul edilen ve inanılan düşünceleri bir tarafa bırakmak ve görmemezlikten gelmek değil, bilakis verileri ve bulguları, düşünme ve tartışmaya konu olan düşünceleri haklı çıkarmak için zorlamamak anlamına gelmektedir.

Felsefî bakış tarzı; felsefî yaklaşım itibariyle, dile getirme, açıklığa kavuşturma, kaynaştırma, bütünleştirme ve değerlendirmenin yapılması demektir. Nitekim filozof, üzerinde yoğunlaştığı düşüncenin felsefesini yaparken, mevzuu imkân dâhilinde en üst bir seviyeden bir açıklık ve seçiklik içerisinde ele alması gerekmektedir.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
0 oy
1 cevap
2, Ağustos, 2021 Felsefe kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
13, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (110k puan) tarafından soruldu
...