0 oy
Dil Bilgisi kategorisinde (109k puan) tarafından
Roman ve roman çeşitleri

1 cevap

0 oy
(109k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Roman, yaşanmış veya yaşanması mümkün olabilen olayların yer, zaman ve şahıs olgularıyla uyumlu bir biçimde anlatan uzun bir yazı türüdür.

Roman gerçek olduğu kadar düş unsurudur. Kişiler ve olaylar gerçekte yaşamış ve yaşanmış olsa da yazar bunları düş gücüyle birleştirir. Yazar romanda birbiriyle bağlantılı olayları temel bir düşünce etrafında toplayarak aktarır. Romanda yaşanılan sosyal çevrenin kültürüne, dinine, felsefesine, siyasi yapısına değinilir.

ROMANIN ÖGELERİ

Roman dört temel ögeden meydana gelmekte olup bunlar; kişi, yer, zaman ve olaydır.

Kişi: Romanda kişi kadrosu oldukça geniş ve kişiler ayrıntılı tanıtılmaktadır. Romanda başkarakter ve yardımcı karakterler vardır. Romanda şahıslar tip ve karakter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tip: Tip evrenseldir ve genel özelliklere sahiptir. Tip, bireysel özelliklerden ziyade başkalarında da bulunan özellikler taşıyan ve bu özellikleri belirgin şekilde temsil eden şahıs veya şahıs topluluğudur.

Karakter: Karakterler geneli temsil etmez. Bireyseldir. Karakterler çok yönlü olmakta ve değişken özellik gösterdikleri için “yuvarlak roman şahsı” da denilmektedir. Romanda olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınmakta olup tek bir tip özelliği göstermezler.

Yer: Romanda bahsedilen kişilerin yaşadığı, olayların geçtiği yerdir. Bu çevre oldukça ayrıntılı bir şekilde betimlenerek anlatılır.

Zaman: Olayların yaşandığı zaman dilimi bellidir. Romanlar yazılırken “–di’ li geçmiş zaman” kipi kullanılır. Klasik romanlarda zaman akışı “geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman” şeklinde sıralıdır. Fakat çağdaş roman anlayışı bundan farklı olmakta ve yazar insanın hatırlama yeteneğine göre zamanlar arası geçiş yapabilmektedir.

Olay: Romanda temel bir olay hakim olmasına karşın iç içe geçmiş bazı olaylara da yer verilir. Olaylar gerçeğe uygun olmak kaydıyla her biri bir nedene bağlanarak ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Bu şekilde okuyucu romana çekilir.

Fikir: Çoğu romana fikir hakimdir. Romandaki olayların nedenleri, kişilerin davranışları araştırılır ve psikolojik tahliller yapılarak olayların sonuçları üzerinde durulursa ortaya bir ana fikir ve yardımcı fikirler konulabilir.

Dil ve anlatım: Her yazarın kendine has anlatımı ve görüşü vardır. Olaylar birinci (ben, biz özneleri kullanılarak) veya üçüncü (o, onlar özneleri kullanılarak) ağızdan anlatılabilir.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
13, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
13, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
13, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
13, Ekim, 2021 Dil Bilgisi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
...