0 oy
Tarih Bilimi kategorisinde (109k puan) tarafından
İç ve dış göçlerin nedenleri ve sonuçları nelerdir?

1 cevap

0 oy
(109k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

İnsanların bir yerden farklı bir yere geçici veya devamlı olmak üzere yer değiştirmesine göç denir.
Göçler, iç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır.

İç Göçler

Ülke sınırları içerisinde şehirlerarası veya bölgeler arası yer değiştirmeye iç göç denir. Türkiye’de daha çok köyden kentlere doğru göç olmaktadır.

İç göçlerin sebepleri

Kırsal kesimden kentlere göçün nedenleri:

 • Azalan tarım alanları
 • Nüfus fazlaca artması
 • Miras nedeniyle tarım alanlarının paylaştırılması
 • Tarımda yaşanan makineleşme nedeniyle köylerde yaşanan işsizliğin artması
 • Alt yapı hizmetlerinin yetersiz olması (ulaşım, yol, su vb)
 • Kan davası gibi güvenliği tehdit eden unsurların varlığı

Kentlerden daha büyük illere olan göç ise;

 • Açılan iş sahaları
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerindeki olanakların fazla olması
 • Yaşam standartlarının yüksekliği

Nedeniyle göçler gerçekleşmektedir.

İç göçlerin sonuçları:

 • Çarpık kentleşme (gecekondu yapılarının artışı)
 • Ev fiyatlarında ve kiralarda meydana gelen artışlar
 • Konut ihtiyaçlarının artması nedeniyle ortaya çıkan sıkıntılar
 • Çevre kirliliğinde artış
 • Ulaşımda meydana gelen sıkıntılar
 • Sanayi tesislerinin kent içinde kalması
 • Alt yapı hizmetlerinin yetersizleşmesi
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin niteliğinin düşmesi
 • İşsizliğin baş göstermesi
 • Kültürel çatışmalar
 • Nüfus dağılışında meydana gelen dengesizlikler

Göçleri önlemenin yolları

 • Kırsal kesimlerdeki alt yapı hizmetleri geliştirilmeli
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin niteliği arttırılmalı
 • Çiftçilere kredi desteği sağlanmalı
 • Kişilerin güvenlik sorunlarının giderilmesi adına bölgede asayişin sağlanması
 • Ahır (besi) hayvancılığının yaygınlaştırılması
 • Bölgedeki sosyal ve kültürel faaliyetler arttırılmalı
 • Tarım alanları arttırılmalı

Dış göçler

Kişilerin bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmesine dış göç denir.

Dış göçlerin nedenleri:

 • Ekonomik sıkıntıların olması
 • Siyasi nedenler
 • Ülkedeki savaşlar
 • Mübadele (değişim) nedeniyle yapılan mecburi göçler
 • Beyin göçleri (beyin göçü: mühendis, doktor, bilim adamı gibi vasıflı insanların kendilerini geliştirmeleri adına olması gereken kaynakların kıtlığı, hak ettikleri ücretlerde çalışma olanakları bulamamaları gibi nedenlerle gelişmiş ülkelere göç etmesi. Bu terk edilen ülke açısından oldukça olumsuz bir durumdur.)
 • Eğitim nedeniyle

vb. nedenlerle dış göçler meydana gelmektedir.

Türkler en çok Batı Avrupa ülkelerine (Belçika, Fransa vb) göçmüşlerdir.

İlgili sorular

+1 oy
3 cevap
12, Kasım, 2020 Tarih Bilimi kategorisinde Fatih tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
12, Ekim, 2021 Fen Bilimleri kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
17, Temmuz, 2021 Tarih Bilimi kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
18, Ağustos, 2021 Tarih Bilimi kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
16, Ağustos, 2021 Coğrafya Bilimi kategorisinde misafir tarafından soruldu
...