0 oy
İş Dünyası kategorisinde (109k puan) tarafından
Muhasebenin temel kavramları nelerdir?

1 cevap

0 oy
(109k puan) tarafından
 
En İyi Cevap

Günümüzde matematiği en yaygın olarak kullanan mesleklerden birisi olan muhasebeciliğin bir takım temel kavramları bulunmaktadır. Bu kavramları biliyor olmanız, muhasebe alanında daha başarılı olmanızı ve kariyerinizde ilerlemenizi sağlayacaktır. Aşağıda sizler için muhasebenin temel kavramları maddeler halinde verilmiştir. Bu kavramları iyi bir şekilde öğrenmeniz durumunda, ilerleyen zamanlarda öğreneceğiniz konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
 

 • Sosyal sorumluluk kavramı: İşletmeler sorumluluk bilincini taşımalı, kendi çıkarları doğrultusunda değil toplumun çıkarlarını da gözetmelidir. Muhasebe bilgileri adil, objektif ve doğru olmalıdır. Yanıltıcı bilgiler içermemelidir. Bu kavram aynı zamanda vicdani sorumluluğu da beraberinde getirir.
 • Kişilik kavramı: İşletmenin ayrı bir kişiliği vardır. Ortaklarından, işletmeyle bağlantısı bulunan kişilerden ayrı bir kişilik… Hukukta kişilik kavramı gerçek ve tüzel kişilik olmak üzere iki çeşittir. İnsanlar gerçek kişiliğe sahiptir. İşletme ise tüzel kişiliğe sahiptir.
 • İşletmenin sürekliliği kavramı: İşletmelerin varlığı onun kurucularından bağımsızdır. Yani kurucu ve ortakların yaşam süreleriyle sınırlı değildir. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe işletmelerin ömrü süresizdir.Çünkü ölüm halinde işletme varisleri tarafından işletilmeye devam edilecektir.
 • Dönemsellik kavramı: İşletmeler dönemlere ayrılmaktadır. Her dönem genel olarak 1 yıllık süreyi kapsamaktadır. İşletmede her dönemin gelir gideri diğer dönemden bağımsızdır.
 • Parayla ölçme kavramı:Muhasebe parasal konularla ilgilidir. Muhasebede kayıt yapılabilmesi adına standart ölçü olan ulusal para kullanılır.
 • Maliyet esası kavramı: İşletmelerin mal veya hizmetleri elde ederken katlandığı faktörlerin toplam parasal değerine maliyet denir. İşletmelerin elde ettiği bütün varlık ve hizmetler muhasebeleştirilirken bu mal ve hizmetlerin maliyetleri esas alınır.
 • Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı: Muhasebede yapılan bütün işlemlerin belgeye dayandırılması gerekir. Bu belgeler gerçeği yansıtmalıdır. Kişi beyanıyla değil fatura, makbuz gibi belgelere dayanarak muhasebe kayıtları gerçekleştirilmelidir.
 • İhtiyatlılık kavramı: İşletmenin ilerde karşılaşabileceği riskler göz önüne alınarak muhasebe kayıtları yapılmalıdır. Örneğin bir mal satımı gerçekleştirilip, ödeme henüz yapılmadıysa bunu ödeme yapılmadan gelir olarak yazmayıp, ödeme gerçekleşince gelir olarak kayıt yapmak ihtiyatlılık kavramı gereğidir.
 • Önemlilik kavramı: Gerçekleşen mali olaylar büyük veya küçük diye ayrılmamalı, meydana gelen en küçük tutar dahi muhasebeleştirilmelidir.
 • Tutarlılık kavramı: Muhasebe kayıtları yapılırken her dönem izlenen politika ve yöntemler aynı olmalı, eğer bir değişiklik meydana geliyorsa bu nedenleriyle belirtilmelidir.
 • Tam açıklama kavramı: İşletmenin mali tabloları, yönetimle ilgili kararların alınması, yatırım kararlarının verilmesi gibi nedenlerle ilgili kişi ve gruplara gerekli bilgiyi verebilmelidir. Bilgiler açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Özün önceliği kavramı: kayıt yapılırken şekilden önce o kaydın özü gelmelidir. Örneğin işletmenin alacağı belirlenen tarihte gerçekleşmemiştir. Bu alacak özde şüpheli duruma düşmüştür. İşletme borcunu tahsil edeceğinden emin olsa bile o an için gerçekleşmemesinden ötürü işletme bu alacağın şüpheli olarak kayıt etmelidir.

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
27, Ağustos, 2021 Felsefe kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
11, Ağustos, 2021 Spor kategorisinde misafir tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
14, Ekim, 2021 İş Dünyası kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
12, Ekim, 2021 İş Dünyası kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
0 oy
1 cevap
12, Ekim, 2021 İş Dünyası kategorisinde Konu Admini (109k puan) tarafından soruldu
...